Uvjeti poslovanja - Petrinjka

Uvjeti poslovanja

Članak 1.
Proxima informatika d.o.o. vlasnik je i nositelj svih prava na internetskoj stranici www.petrinjka.eu
Ovi opći uvjeti poslovanja utvrđuju odnose između Vlasnika stranice, Prodavača, Posjetitelja, Korisnika i KUpaca internetske stranice.
Vlasnik je Proxima informatika d.o.o., Petrinja.
Prodavač je fizička ili pravna osoba koje je registrirala svoju “virtualnu trgovinu” na našoj platformi.
Posjetitelj je korisnik koji se koristi sadržajima Internetske stranice, ali bez registracije na istoj.
Korisnik je posjetitelj koji se koristi sadržajima Internetske stranice i na njih se registrira ostavljajući točne osobne podatke.
Kupac je korisnik Internetske stranice koji naruči i plati najmanje jedan proizvod.
Internetska stranica označava petrinjka.eu internetsku trgovinu na adresi https://petrinjka.eu
Proizvod je svaki proizvod ili usluga koji su istaknuti na https://petrinjka.eu i mogu se kupiti.

Članak 2.
Korištenjem internetske stranice Kupac iskazuje da je u cijelosti upoznat te da se slaže s Općim uvjetima poslovanja.
Pravo korištenja internetske stranice Kupac ne može dalje prenositi na bilo koju pravnu ili fizičku osobu.
Ukoliko se Kupac ne slaže s ovim Uvjetima poslovanja, ili ima manje od 16 godina, molimo ga da se suzdrži od korištenja ove internetske stranice.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Vlasnik i Prodavatelj ne snose nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Članak 3.
Posjetitelji i Kupci se slažu da Vlasnik ni na koji način ne može biti odgovoran za posljedice ili izgubljenu dobit koje mogu nastati korištenjem bilo kojeg dijela ove internetske stranice.

Članak 4.
Vlasnik zadržava pravo da onemogući, ukidanjem zaporke, pristup Prodavaču ili Kupcu ako procijeni da se on neprihvatljivo ponaša ili ne poštuje ove Opće uvjete poslovanja.
Vlasnik ne odgovara za mišljenja, ocjene, savjete i komentare osoba koje nisu ovlaštene od strane Vlasnika te ne može, ni u kojem slučaju, biti odgovoran za moguću štetu ili gubitak.
Vlasnik može, ali ne mora, kontrolirati i uklanjati sve sadržaje koje ocijeni neprihvatljivima.

Članak 5.
Vlasnik nema nikakve odgovornosti u odnosu između Prodavača i Kupca te vlasnik ni u kom slučaju ne podliježe Zakonu o zaštiti potrošača te Zakonu o obveznim odnosima.
Vlasnik ne posreduje u financijskim obvezama između Prodavača i Kupca.
Prodavač i Kupac su ti koji ulaze u međusobni odnos.

Članak 6.
Fotografije proizvoda prikazane na Internet stranici su isključivo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.
Vlasnik i Prodavač ne jamči potpunu istovjetnost boja isporučenih proizvoda s bojama koje Kupci vide na ekranu svog monitora te se u tom slučaju ne može raditi o nedostatku proizvoda koji bi bio osnova za povrat istoga.

Članak 7.
Registracijom na Internet stranici Posjetitelj potvrđuje potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka te daje daje Vlasniku izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa Vlasnika, Prodavača i Korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Prodavatelj ni na koji način nije odgovoran zbog kašnjena u dostavi ili zbog bilo kojih problema nastalih zbog netočnih ili nepotpunih podataka koje je Kupac dao.
Prodavač zadržava pravo raskinuti ugovor i ne izvršiti dostavu proizvoda kupcu ako je ona takva da Prodavač posumnja da je riječ o prijevari, grešci ili lažnoj narudžbi, ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.
Izjava o konverziji (Conversion statement)

Članak 8.
Sukladno čl.10. st.1. ZZP Zakona o zaštiti potrošača (NN), potrošač ima pravo na podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama Prodavača.
Vlasnik ne snosi nikakvu odgovornost na međuobni trgovački odnos Prodavača i Kupca.
Kupac pisani prigovor treba riješiti s Prodavačem bez posredstva Vlasnika.

Članak 9.
Vlasnik ne daje nikakvo jamstvo za proizvode i usluge koje nude Prodavači na petrinjka.eu
Prodavači su jedini koji mogu dati jamstvo za proizvode i usluge na petrinjka.eu
Sve jamsteve uvjete određuje svaki Prodavač za svoje proizvode ili usluge.

Članak 10.
Vlasnik nije odgovoran za eventualne pritužbe i reklamacije.
Provač je jedini koji je odgovran za pritužbe na svoje proizvoide i usluge te ih on mora i riješavati.
Kupac nema nikakvo potražno pravo prema Vlasniku.

Članak 11.
Kupovina i dostava vrijedi samo za teritorij Republike Hrvatske.
Robu šaljemo na trošak i rizik kupca nekom od dostavnih službi.
Kupac može robu preuzeti i na lokaciji Prodavača.

Članak 12.
Prodavač i kupac su ti koji sklapaju Ugovor o kupoprodaji.
Vlasnik nije dio tog Ugovora!

Članak 13.
Vlasnik se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika Internet stranice, te će s istima postupati u skladu sa ZZP-om, odnosno drugim primjenjivim propisima. Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Uvjetima, a temeljem kojih se Vlasniku daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.
Korisnik prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje Internet stranice, uključujući suglasnost da Vlasnik može sukladno odredbama ZZP-a, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Vlasnik navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Vlasnika, Prodavača i korisnika te sprječavanja eventualnih zloporaba
suglasnost da mu se Vlasnik može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi
davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Vlasnik će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Uvjetima poslovanja. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
Vlasnik neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.
Vlasnik će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Vlasnika.
Vlasnik se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Vlasnik će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na Internet stranici.
Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.
Osobni podaci Korisnika štite se sukladno ZZP-u, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe Kupaca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Članak 14.
Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.
Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Internet stranica Prodavatelja koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.
Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/ ili http://www.youronlinechoices.eu/

Završne odredbe

Članak 15.
Vlasnik zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Uvjete poslovanja. Za online kupovinu važeći su Uvjeti poslovanja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta poslovanja rješavat će se pred nadležnim sudom u Sisku.
Sve informacija objavljene na ovoj Internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Internet stranica Vlasnika https://petrinjka.eu može sadržavati i informacije ili poveznice do Internet stranica trećih osoba. Te i takve stranice nisu u vlasništvu Vlasnika. Vlasnik se odriče svake odgovornosti vezane uz takve stranice.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu s 01.04.2020.

Cart
  • No products in the cart.